Tư vấn thành lập công ty hợp pháp

Hiện đất nước ngày càng phát triển theo công nghiệp hoá hiện đại hoá, trong xã hội có không ít chủ đầu tư có vốn nhiều muốn thành lập công ty với mô hình hoạt động riêng. Vì vây, họ cần đến tư vấn thành lập công ty để biết được quy trình hay những điều kiện cần và đủ để có thể thành lập được một công ty hoạt động hợp pháp. Các bạn đang băn khoăn công việc tư vấn thành lập công ty là như thế nào thì mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

tư vấn thành lập công ty

Tư vấn thành lập công ty là như thế nào?

Tư vấn thành lập công ty là việc làm rất quan trọng để chủ sở hữu công ty biết được những thủ tục pháp lý liên quan trước khi thành lập công ty.

Công việc tư vấn trước thành lập

  • Việc tư vấn trước khi thành lập một công ty bao gồm nhiều thông tin quan trọng mà người chủ cần nắm được và hiểu rõ để tránh được những khó khăn liên quan đến thủ tục pháp lý nằm trong phạm vi Luật Doanh Nghiệp.
  • Tư vấn lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu thực tế (Như Công ty Cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty có vốn đầu tư nước ngoài 100%, công ty theo mô hình mẹ – con, tập đoàn kinh tế, tổng công ty);
  • Tư vấn thành lập công ty sẽ tư vấn lựa chọn tên gọi cho công ty làm sao ấn tượng, dễ nhớ thì tương lai sẽ dễ phát triển thương hiệu hơn.
  • Tư vấn về cách lựa chọn nơi đặt trụ sở chính của công ty
  • Tư vấn về vốn điều lệ và vốn pháp định;
  • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;
  • Tư vấn về các thành viên sáng lập và lựa chọn người đại diện phù hợp có năng lực theo pháp luật cho công ty;
  • Tư vấn về thủ tục và lập hồ sơ thành lập công ty.

tư vấn thành lập công ty

Hoạt động tư vấn thành lập công ty giai đoạn sau khi thành lập

– Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới thành lập, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất bằng cách tạo dựng lòng tin ở đối tác làm ăn …)

– Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, điện thoại, thư, fax).

– Cung cấp những văn bản pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp cũng như các đối tác làm ăn.

– Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp như các Điều lệ quy định, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch hội đồng, cử người đại diện theo quy định pháp luật, Quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông,…

Đối với những cá nhân, doanh nghiệp muốn thành lập công ty thì nên sử dụng dịch vụ tư vấn thành lập công ty để biết được những nội dung cần thiết liên quan đến thủ tục thành lập, từ đó thực hiện từng bước theo kế hoạch đã vạch trước. Đây cũng chính là những điều kiện cần và đủ khi bạn muốn thành lập công ty.Trả lời