Tìm hiểu về kế toán doanh nghiệp và dịch vụ kế toán

Kế toán doanh nghiệp dịch vụ kế toán là một trong những điều không thể thiếu ở trong tất cả các công ty, doanh nghiệp hay một cơ sở kinh doanh tư nhân. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu về kế toán doanh nghiệp dịch vụ và kế toán nó như thế nào.

kế toán doanh nghiệp dịch vụ

I. Kế toán doanh nghiệp

1. Kế toán doanh nghiệp là gì?

Kế toán doanh nghiệp là một bộ phận nhân viên của doanh nghiệp đó, làm công việc ghi chép, xử lý, thu nhận và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân .

Kế toán doanh nghiệp là một trong những khâu quan trọng quyết định các hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp.

Kế toán viên cũng sẽ được cung cấp các công cụ kế toán doanh nghiệp dịch vụ  hỗ trợ công việc hiệu quả và đáng tin cậy.

2. Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp

Nhiệm vụ dịch vụ kế toán doanh nghiệp. là thu thập và xử lý thông tin kế toán, kiểm toán, giám sát, kiểm tra các khoản thu chi tài chính và phân tích thông tin số liệu kế toán.   

Thu thập, xử lý thông tin kế toán, số liệu kế toán theo từng đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.

Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính thanh toán nợ, các nghĩa vụ thu, nộp.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản kế toán doanh nghiệp dịch vụ Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu, tham mưu và đề xuất các giải pháp phục vụ cho yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin, số liệu của công ty dịch vụ kế toán doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Các thành phần của kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp được tiến hành tương ứng với luật phát Việt Nam theo tất cả các thành phần kế toán:

 • Giao dịch tiền mặt hay tiền gửi
 • Tài sản cố định hữu hình và hay sản cố định vô hình
 • Kế toán nguyên vật liệu, kế toán sản phẩm, hàng hóa
 • Kế toán chi phí và việc hạch toán giá thành
 • Giao dịch ngoại tệ
 • Hạch toán với đối tác bao gồm người mua và người bán
 • Hạch toán với người nhận tạm ứng;
 • Hạch toán tiền lương với người lao động;
 • Hạch toán với ngân sách.

4. Đối tượng của kế toán doanh nghiệp gồm những gì?

Đối tượng kế toán doanh nghiệp gồm tài sản cố định, thuế, nợ phải thu, phải trả và các khoản tài chính liên quan đến doanh nghiệp.

Theo điều 9 của luật kế toán, đối tượng kế toán doanh nghiệp bao gồm: tài sản cố định, tài sản lưu động, vốn chủ sở hữu, nợ phải trả, các khoản phải thu, chi phí cho kinh doanh, thu nhập, thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước, kết quả và phân chia kết quả hoạt động kế toán doanh nghiệp dịch vụ  kinh doanh và các tài sản khác có liên quan đến doanh nghiệp

kế toán doanh nghiệp dịch vụ

5. Các yêu cầu của kế toán doanh nghiệp

Để hoạt động kế toán doanh nghiệp có hiệu quả tốt nhất thì dịch vụ kế toán doanh nghiệp cũng cần có những yêu cầu nhất định 

 • Số liệu, thông tin kế toán phải được phản ánh dịch vụ kế toán doanh nghiệp liên tục từ khi phát sinh đến lúc kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính và từ khi thành lập dịch vụ kế toán doanh nghiệp đến khi ngừng hoạt động của đơn vị kế toán.
 • Phản ánh dịch vụ kế toán doanh nghiệp đầy đủ nghiệp vụ tài chính, kinh tế phát sinh vào chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.
 • Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định số liệu, thông tin kế toán.
 • Phản ánh rõ ràng và chính xác số liệu, thông tin kế toán.
 • Phản ánh dịch vụ kế toán doanh nghiệp trung thực hiện tại, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ tài chính.
 • Số liệu, thông tin kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động tài chính, kinh tế từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động của đơn vị kế toán. Số liệu kế toán phản ánh liên tục trong các kỳ.
 • Sắp xếp thông tin, phân loại số liệu kế toán theo trình tự, khoa học, có hệ thống và có thể so sánh được.

II. Dịch vụ kế toán

1. Dịch vụ kế toán là gì?

Dịch vụ kế toán  được hiểu một cách nôm na là hoạt động dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp, công ty hoặc một đơn vị tổ chức. Dịch vụ kế toán này sẽ giải quyết hết những công việc liên quan đến kê khai thuế, tài chính, nộp thuế… một cách chính xác và uy tín.

2. Có những dịch vụ kế toán nào?

a. Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói bao gồm các quy trình sau:

 • Hàng tháng nhân viên kế toán sẽ đến trực tiếp doanh nghiệp lấy bản sao tất cả chứng từ về công ty để tiến hành xử lý.
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán trên phần mềm riêng của từng công ty theo quy định của nhà nước.
 • Giải quyết các vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ theo quy định
 • Soát xét việc chi thu tài chính
 • Lập các báo cáo hàng tháng, quý và nộp cho cơ quan thuế đúng thời gian quy định
 • Báo co xuất, nhập, tồn kho, hàng hóa, vật tư, sản phẩm
 • Khấu hao cố định tài sản năm, phân bố chi phí trả trước
 • Lập bảng lương
 • Lập bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh theo tháng, quý, năm
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm – quyết toán thuế
 • Các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu
 • Giúp doanh nghiệp cân đối lãi lỗ và tối ưu khoản thuế phải nộ cho nhà nước

b. Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – quyết toán thuế

Đây là việc rà soát lại toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp, phát hiện lỗi sai và hoàn thiện hệ thống sổ sách. Dịch vụ này sẽ giúp doanh nghiệp có một hệ thống sổ sách kế toán chuyên nghiệp, đúng và đầy đủ theo quy định hiện hành, sẵn sang quyết toán thuế bất cứ lúc nào

Nội dung dịch vụ:

 • Kiểm tra rà soát toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu trong doanh thu, lãi lỗ của doanh nghiệp.
 • Tư vấn, xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
 • Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bố hoạch toán theo đúng chuẩn mực
 • Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chinbhs năm
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế

c. Dịch vụ làm báo cáo cuối năm

Dịch vụ báo cáo tài chính là một dịch vụ kế toán thiết yếu cho hầu hết các doanh nghiệp hiện nay, với ưu điểm tuyệt đối chính xác – tiết kiệm chi phí – nhanh chóng thì dịch vụ báo cáo tài chính đã trở thành một lựa chọn an toàn cho doanh nghiệp.

        Quy trình hoạt động:

 • Khai thuế môn bài hàng năm
 • Tiến hành lập và nộp báo cáo quyết toán về thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Tiến hành lập và nộp báo cáo tài chính
 • Tiến hành lập và nộp báo cáo quyết toán về thuế Thu nhập cá nhân
 • Tiến hành lập và gửi các loại báo cáo thống kê cho chi cục Thống kê
 • Bàn giao lại sổ sách kế toán

kế toán doanh nghiệp dịch vụ

d. Một số dịch vụ kế toán khác

Quy trình hoạt động:

 • Tiến hành lập hồ sơ pháp lý ban đầu cho công ty, doanh nghiệp mới thành lập và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế
 • Báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp
 • Báo cáo thuế Giá trị gia tăng hàng tháng, hàng quý
 • Báo cáo thuế Thu nhập cá nhân
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý
 • Lập sổ sách kế toán hàng tháng, hàng năm
 • Tiến hành rà soát lại, hoàn thiện sổ sách kế toán của 1 năm hoặc nhiều năm tài chính

III. Lợi ích mang lại khi lựa chọn dịch vụ kế toán doanh nghiệp

 • Tiết kiệm: Không tốn ngân sách cho những thiết bị kế toán, nào là phòng làm việc, bàn ghế, máy tính, phần mềm, điện thoại,… những thiết bị này sẽ làm hao tổn một nguồn tài chính không hề nhỏ của công ty để đầu tư cho một nhân viên thậm chí một phòng kế toán. Vì thế, nếu khi thuê kế toán doanh nghiệp dịch vụ  thì bạn hoàn toàn không phải bỏ ra một khoản chi phí nào cho những thiết bị trên trên.
 • Chuyên nghiệp: Bạn có chắc chắn đội ngũ nhân viên kế toán của mình có khả năng xử lý một cách tốt nhất trong lĩnh vực này. Họ có khả năng xử lí hết những công việc và yêu cầu từ công ty một cách tối ưu nhất không? Bởi trong kế toán bao gồm kế toán doanh nghiệp dịch vụ  rất nhiều lĩnh vực con khác. Mà chưa hẳn người làm tốt ở lĩnh vực này sẽ làm tốt ở lĩnh vực kia. Vậy giải pháp tuyệt vời nhất để khắc phục điều trên là công ty bạn sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói để đảm bảo tính chuyên nghiệp cho từng lĩnh vực con. Bởi ở đó họ có đầy đủ đội ngũ nhân viên kê toán chuyên nghiệp sẽ đảm bảo chất lượng công việc của doanh nghiệp bạn.
 • Tin cậy: Bạn có thật sự hài lòng kế toán doanh nghiệp dịch vụ  với những công việc mà nhân viên kế toán của mình làm không? Bởi họ chưa có kinh nghiệm và có lẽ một điều khiến họ chủ quan họ là nhân viên chính thức của công ty. Còn khi bạn sử dụng dịch vụ kế toán, những người làm dịch vụ kế toán trọn gói luôn làm việc hết mình để tạo niềm tin cho khách hàng khi đã lựa chọn họ.
 • Trình độ nghiệp vụ luôn được nâng cao: Dịch vụ kế toán trọn gói có một đội ngũ luôn bám sát tình hình xã hội và thị trường, được đào tạo chuyên nghiệp từng mảng kế toán riêng. Những thông tin mới nhất của thuế hay luật tài chính mới được ban hành đều được nhân biên của dịch vụ cập nhật nhanh, chính xác và kịp thời. Từ đó áp dụng kế toán doanh nghiệp dịch vụ vào để tạo những cơ hội có lợi nhất cho doanh nghiệp.
 • Tiện lợi: Doanh nghiệp của bạn sẽ không tốn thời gian trong việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới khi họ chưa có kinh nghiệm kế toán doanh nghiệp dịch vụ.
 • Phúc lợi: Nếu doanh nghiệp tuyển những nhân viên kế toán chính thức thì hàng tháng phải chi cho các khoản như bảo hiểm, lương hàng tháng dao động từ 7.000.000 đến 10.000.000 đồng. Vậy nên khi thuê dịch vụ kế toán trọn giói doanh nghiệp sẽ không phải nghĩ đến khoản này.

Kế toán doanh nghiệp dịch vụ kế toán là một trong những tác nhân ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển và tồn tại của công ty. Chính vì thế hãy sáng suốt lựa chọn cho doanh nghiệp của mình những dịch vụ kế toán có uy tín, độ tin cậy cao.Trả lời