Công việc cụ thể của một kế toán kho là gì?

Như chúng ta đã biết, với một môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp như hiện nay thì vai trò của kế toán là cực kỳ quan trọng, bởi nó là một trong các công cụ quản lý kinh tế hiệu quả của các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc dân. Là một bộ phận trong toàn bộ công tác kế toán nói chung kế toán kho cũng có vai trò quan trọng không kém vì bất kỳ chù kỳ sản xuất nào của doanh nghiệp cũng không thể thiếu hàng tồn kho. Vậy công việc cụ thể của một kế toán kho là gì bạn và chúng tôi hãy đi tìm đáp án cho câu hỏi đó nhé

kế toán kho
Mô tả công việc của một kế toán kho

Khái niệm về hàng tồn kho

Trước khi đi tìm hiểu công việc cụ thể của một kế toán kho là gì bạn cần hiểu một khái niệm có liên quan đó là hàng tồn kho.

Bạn có thể hiểu, hàng tồn kho là một bộ phận tài sản quan trọng của doanh nghiệp, nó bao gồm tài sản ngắn hạn có vòng quay nhanh và tài sản dài hạn có tính thanh khoản cao, biến động nhiều trong doanh nghiệp. Hàng tồn kho không chỉ phản ánh năng lặc sản xuất, cơ sở vật chất và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mà còn phản ảnh quy mô và trình độ quản lý vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

kế toán kho
Kế toán kho

Công việc cụ thể của một kế toán kho là gì

Do tính chất và công việc của kho hàng cũng như hàng tồn kho của doanh nghiệp nên công việc của kế toán kho đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động kế toán chung của doanh nghiệp và tùy vào từng loại hình doanh nghiệp cũng như quy mô doanh nghiệp khác nhau mà công việc của kế toán kho cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung, công việc cụ thể của một kế toán kho bao gồm:

 • Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ trước khi thực hiện xuất nhập kho.
 • Hạch toán xuất nhập kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí.
 • Kết hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày.
 • Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định cũng như lập báo cáo xuất nhập kho.
 • Kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho cũng như kiểm tra hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa và thủ kho có tuân thủ đúng quy định của doanh nghiệp không.
 • Đối chiếu số liệu xuất nhập của thủ kho và kế toán.
 • Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng xuất nhập kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận
 • Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất.
 • Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lẹch giữa số sách và thực tế.
 • Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo quy định.
 • Hạch toán giá vốn hàng bán và hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

Bài viết là những chia sẻ của chúng tôi về công việc cụ thể của một kế toán kho,hy vọng nó sẽ giúp bạn hiểu hơn về công việc này.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!Trả lời