Công việc của một kế toán hàng nhập khẩu là gì?

Môi trường trao đổi hàng hóa trong nước với nước ngoài ngày càng được mở rộng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển. Vì hàng hóa được xuất khẩu và nhập liên tục nên yêu cầu phải có nhân viên kế toán chuyên về xuất nhập khẩu nắm rõ được từng bước của công việc. Vậy, kế toán hàng nhập khẩu phải làm những gì?

kế toán hàng nhập khẩu

Nhiệm vụ của kế toán hàng nhập khẩu

Để góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa, nhân viên kế toán hàng nhập khẩu phải thực hiện việc ghi chép, phản ánh cũng như giám sát tình hình thực hiện các kế hoạch lưu chuyển hàng hóa, tăng vòng quay vốn để giảm chi phí lưu thông. Tăng tối đa hiệu quả kinh doanh bằng việc thường xuyên kiểm tra thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu, đảm bảo hàng hóa được đảm bảo và lưu trữ an toàn. Thu chi ngân sách, kiểm tra tình hình phát sinh chi phí xuất nhập khẩu để sử dụng hiệu quả tối ưu nguồn vốn và hàng hóa. Lập các quỹ dự phòng, cung cấp đầy đủ chính xác các số liệu để phục vụ cho công tác quản lý và hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp. Đồng thời, điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ ở cuối mỗi niên độ kế toán để chủ động về tài chính và hạn chế những thiệt hại.

Công việc của kế toán hàng nhập khẩu trong doanh nghiệp

Để hàng hóa được xuất nhập cảnh thì nhân viên kế toán hàng nhập khẩu phải làm các hồ sơ kê khải hải quan, các chứng từ xuất nhập khẩu và thực hiện kiểm tra, thống kê hàng hóa cùng cơ quan hải quan. Trước khi hàng hóa được đưa đi phải kiểm tra lại các chứng từ xem có sai sót gì không để kịp thời sửa chữa đồng thời kiểm tra luôn cả hạch toán kinh doanh. Sau đó, làm các chứng từ cho phép hàng hóa thông quan và làm việc với ngân hàng để mở quỹ L/C hoặc quỹ thanh toán T/T cho hàng loạt hàng hóa cần xuất nhập khẩu và làm các thủ tục bộ chứng để ghi xuất khẩu hàng hóa để bàn giao lại cho ngân hàng thu tiền của đối tác làm ăn.

kế toán hàng nhập khẩu

Tìm cách xử lý, giải quyết các chứng từ không hợp pháp để được làm thủ tục hải quan xuất hàng ra khỏi cảng hoặc nhập hàng về. Nộp đầy đủ các khoản thuế xuất nhập khẩu hàng hóa và giấy nộp vào ngân sách nhà nước đúng thời hạn.

Ngoài ra, kế toán hàng nhập khẩu phải thường xuyên cập nhật các thông tin, những biến đổi hay sự thay đổi về tỷ giá ngoại tệ trong ngày, hạch toán và xử lý sự chênh lệch tỷ giá cũng như đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ. Sau khi hàng hóa đã được thông qua, kiểm tra các quy trình sản xuất, nắm được số lượng nhập tồn và theo dõi, giám sát đến quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa giữa khách hàng với doanh nghiệp, quan trọng hơn hết là việc đẩy nhanh quá trình thu hồi công nợ của khách hàng đối với doanh nghiệp. Sau cùng là báo cáo hàng ngày công việc cũng như tiến triển của hàng hóa xuất nhập khẩu và thống kê toàn bộ số liệu một cách chính xác nhất trước khi gửi đến người có trách nhiệm quản lý.Trả lời