Định hướng phát triển dịch vụ kế toán tại Việt Nam

Trên con đường hòa nhập mở rộng giao thương kinh tế, Việt nam cần phải có những chính sách cũng như mở rộng các ngành nghề để đáp ứng được như cầu của thị trường hiện nay.Để Việt nam phát triển dịch vụ kế toán thì cần phải có những định hướng rõ ràng và tích cực ở mọi mặt tại nhiều đơn vị quản lý cũng như các tổ chức doanh nghiệp.

phát triển dịch vụ kế toán

1. Phát triển dịch vụ kế toán đứng trên phương diện nhà nước

– Cần có những chính sách pháp luật cụ thể để phát triển dịch vụ kế toán vững mạnh nhằm đảm bảo các yếu tố cạnh tranh cũng như công bằng giã các đơn vị cung cấp dịch vụ. Bộ tài chính cần rà soát, hoàn thiện cũng như cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán doanh nghiệp đã ban hành.

– Xử lý vi phạm trong ngành nghề dịch vụ kế toán nhằm răn đe các đơn vị bằng biện pháp tăng cường chế tài

– Cần chuyển giao mạnh mẽ nhiều hơn nữa trong những công việc quản lý  hành nghề kế toán từ các cơ quan nhà nước sang các tổ chức cũng như hiệp hội nghề nghiệp kế toán.

2. Phát triển dịch vụ kế toán về phía tổ chức hội nghề nghiệp

– Cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của các tổ chức nghề nghiệp

– Đổi mới mạnh mẽ cũng như chủ động hơn về tổ chức, hoạt động để thực sự biến nó thành một tổ chức độc lập mang tính nghề nghiệp cao

3. Đối với các cơ sở đào tạo phát triển dịch vụ kế toán tổng hợp

– Nâng cao chất lượng đào tạo,cũng như bồi dưỡng đối với sinh viên, học viên về chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt phải chú trọng đạo đức nghề nghiệp,

– Các cơ sở đào tạo phải nên có những nội dung cũng như chương trình đào tạo phù hợp bám sát thực tế ngành dịch vụ ở nước ta làm sao phải phù hợp với các nước tiên tiến trên thế giới

phát triển dịch vụ kế toán

4. Về phía các tổ chức, hay cá nhân cung cấp phát triển dịch vụ kế toán:

– Cần xây dựng và hoàn thiện các quy chế ràng buộc nhằm tăng cường công tác quản lý kiểm tra các hoạt động kể toán, kiểm soát chất lượng bằng các quy chế , cũng như quy trình công tác, và quy trình nghiệp vụ đối với các nhóm, tổ chức, đoàn thể đối với kế toán viên
– Tuân thủ các quy định, điều lệ các hướng dãn của hội nghề nghiệp tổ chức hoạt động, quản lý nghiệp vụ chuyên môn. Các công ty cần phải được liên kết với nhau, tổ chức chung một hiệp hội, tránh tình trạng “mạnh ai người ấy làm” 

5. Nhân tố quan trọng nhất đó là khách hàng tiêu dùng dịch vụ.

-Thực tế đã chỉ ra rằng các doanh nghiệp lực chọn các tổ chức, cá nhân có trình độ cũng như năng lực để làm sao được hưởng những lợi ích dịch vụ tốt và giá cả hợp lý nhất.

– Tạo ra một cuộc canh tranh lớn giữa các nhà cung cấp phát triển dịch vụ kế toán đây được coi là nhiệm vụ cần thiết để phát triển thị trường nên một tầm cao mới

Qua bài viết trên chúng ta hiểu được để Việt nam phát triển dịch vụ kế toán thì cần phải có những định hướng rõ ràng và tích cực ở mọi mặt tại nhiều đơn vị quản lý cũng như các tổ chức doanh nghiệp.. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đọc bài viết này, Chúc bạn luôn luôn khỏe mạnh để tận hưởng những niềm vui bên gia đình, cũng như người thân và bạn bè!

 Trả lời