Tìm hiểu vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng thu

Trong cơ chế thị trường mới với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt hơn. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải tìm cho mình những giải pháp kinh doanh tốt nhất để có thể tồn tại và ngày càng phát triển. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp còn phải nhận thức được tầm quan trọng của khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa hay nói cách khác doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng. Vậy để hiểu hơn về kế toán bán hàng, bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp nhé.

kế toán bán hàng

Vai trò và sự cần thiết của kế toán bán hàng

Như các bạn đã biết, bán hàng là giai đoạn rất quan trọng của doanh nghiệp, do vậy quản lý quá trình bán hàng là một yêu cầu thực tế, xuất phát từ yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay, cần phải quản lý tốt khâu bán hàng. Với chức năng thu thập số liệu, cung cấp thông tin về số lượng hàng hóa, kế toán bán hàng được coi như là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý tốt khâu tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh.

Kế toán bán hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp kinh doanh mà còn cả đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Đối với bản thân doanh nghiệp, kế toán bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được sự thất thoát hàng hóa cũng như phát hiện được những hàng hóa lưu chuyển chậm từ đó có biện pháp xử lý thích hợp, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn vốn. Hơn thế nữa từ các số liệu mà kế toán bán hàng cung cấp doanh nghiệp sẽ nắm bắt được  tình hình bán hàng, từ đó tìm những thiếu sót trong quá trình mua bán, dữ trữ hàng hóa rồi đưa ra những phương án điều chỉnh nhằm thu được lợi nhuận cao nhất.

Còn đối với nhà nước thì thông qua số liệu báo cáokế toán bán hàng cung cấp, nhà nước sẽ nắm được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó thực  hiện chức năng quản lý, kiểm soát vĩ mô nền kinh tế cũng như kiểm tra chấp hành các chính sách và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước.

kế toán bán hàng

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là quá trình thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin về quá trình bán hàng của doanh nghiệp, có nhiệm vụ:

–           Ghi chép đầy đủ, kịp thời khối lượng hàng hóa bán ra và tiêu thụ nội bộ cũng như tính toán đúng đắn giá trị vốn hàng đã bán, chi phí bán hàng nhằm góp phằn giúp doanh nghiệp  xác định chính xác  kết quả bán hàng.

–           Cung cấp thông tin kịp thời về tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo doanh nghiệp.

–           Kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng.

–           Phân tích, đánh giá kết quả bán hàng của doanh nghiệp nói chung và của từng bộ phận, từng mặt hàng nói riêng.

Thông qua bài viết này, chúng tôi mong rằng các bạn có thể hiểu được tầm quan trọng cũng như mức độ ảnh hưởng của kế toán bán hàng đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết! Trả lời