Vai trò và mục tiêu dịch vụ kế toán quản trị tại doanh nghiệp

Kế toán quản trị hay còn được gọi là kế toán quản lý được coi là một trong những lĩnh vực chuyên môn của kế toán. Nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của các doanh nghiệp; qua đó sẽ phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Đối với ngành kế toán quản lý hiện nay thì chúng tôi sẽ nêu vai trò và mục tiêu của dịch vụ kế toán quản trị tại các doanh nghiệp.

dịch vụ kế toán quản trị

Vai trò và mục tiêu của dịch vụ kế toán quản trị

Trong bài viết này mình sẽ nêu lên những vai trò và mục tiêu của dịch vụ kế toán quản trị tại doanh nghiệp:

Mục tiêu

– Biết được từng thành phần cho việc chi phí, tính toán và tổng hợp được chi phí sản xuất, giá thành cho từng loại sản phẩm hoặc từng loại công trình dịch vụ.

– Xây dựng được các khoản dự toán ngân sách cho từng mục tiêu hoạt động.

– Kiểm soát thực hiện và giải trình được những nguyên nhân của sự chênh lệch giữa chi phí theo dự toán và thực tế.

– Cung cấp được những thông tin cần thiết để có thể đưa ra những quyết định kinh doanh hợp lý nhất.

Vai trò

– Các nhà kế toán quản trị luôn phải tham gia vào các việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, sau đó sẽ biến các dự định chiến lược và năng lực thành những biện pháp quản trị và vận hành.

– Kế toán quản trị đã chuyển được chức năng từ người lưu giữ sổ sách, số liệu trong quá khứ để trở thành một nhà thiết kế của những hệ thống thông tin quản trị trọng yếu của tổ chức.

– Những hệ thống đo lường hiệu quả hiện có, thì ngay cả những hệ thống dựa trên những nền tảng quản lý trên cơ sở hoạt động (ABC hay ABM), cũng chỉ tập trung vào việc cải thiện các quy trình hiện tại. Ngược lại, thì phương pháp bảng điểm cân bằng luôn tập trung vào những quy trình mới nào đó cần thiết để đạt được những mục tiêu về hiệu quả có tính đột phá nhất cho khách hàng và cho cổ đông.

dịch vụ kế toán quản trị

Nội dung công việc của dịch vụ kế toán quản trị

– Hạch toán được chi phí

Nội dung của dịch vụ kế toán quản trị chính là xác định được chi phí chứ không phải là hạch toán thật chính xác vì các số liệu chỉ phục vụ cho mục tiêu nội bộ, không có tính pháp lý. Các thông tin chi phí này được phép sử dụng linh hoạt hơn thông thường.

– Kiểm soát và lập ra những kế hoạch

– Kết hợp nhịp nhàng quy trình lập kế hoạch, đánh giá với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Sự ủng hộ và tin tưởng của các khách hàng cho dịch vụ kế toán quản trị chính là nguồn động lực to lớn đối với chúng tôi. Do đó, để không làm cho các khách hàng phải thất vọng, chúng tôi cam kết luôn sẽ cố gắng, nỗ lực không ngừng để có thể xứng đáng hơn với niềm tin của các khách hàng và cung cấp cho các khách hàng những dịch vụ kế toán tốt nhất.Trả lời