Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường mở cửa hội nhập, kế toán đã và đang dần khẳng định vai trò, tầm quan trọng của mình đối với các doanh nghiệp, công ty, đơn vị hoạt động… hệ thống kế toán được chia thành nhiều lĩnh vực, nhiều bộ phận khác nhau và mỗi lĩnh vực đều có những đặc trưng riêng biệt của nó như kế toán kho, kế toán ngân hàng… Chính sự đa dạng này, khiến nhiều người khi tìm hiểu về kế toán không phân biệt, hình dung ra được nội dung, công việc của các lĩnh vực kế toán. Đặc biệt là đối với lĩnh vực kế toán hành chính sự nghiệp mà ngay cả những kế toán viên cũng gặp khó khăn khi phân biệt lĩnh vực kế toán này so với các loại hình kế toán khác. Thấu hiểu được điều đó, hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về kế toán hành chính sự nghiệp là gì cũng như kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm những gì thông qua bài viết sau, các bạn hãy cùng theo dõi nhé.

kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là gì

Bạn có thể hiểu, kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công cũng như tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hiện các định mức của nhà nước ở đơn vị.

Nội dung của kế toán hành chính sự nghiệp

Là việc áp dụng các chế độ kế toán hiện hành vào hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến các hoạt động trong đơn vị như thu – chi ngân sách. Hiện nay các đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng chế độ kế toán cũng như hệ thống tài khoản hành chính sự nghiệp theo quy định của bộ tài chính và bao gồm những nội dung cơ bản sau

  • Kế toán vốn bằng tiền mặt phản ánh những con số hiện có cũng như tình hình biến động của những loại vốn bằng tiền của đơn vị.
  • Kế toán vật tư tài sản, phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, cũng như phản ánh tình hình về tài sản cố định
  • Kế toán thanh toán, phản ánh những khoản nợ cần phải thu và tình hình thanh toán khoản nợ cần phải thu theo đối tượng cũng như các khoản nợ cần phải trả, các khoản nộp theo lương…
  • Kế toán nguồn kinh phí, vốn quỹ, phản ánh việc sử dụng nguồn ngân sách, nguồn kinh phí thu tại những đơn vị, nguồn kinh phí viện trợ… cũng như phản ánh tình hình lập trích lập và sử dụng quỹ đơn vị.

kế toán hành chính sự nghiệp

  • Kế toán các khoản thu ngân sách, phản ánh các khoản thu về lệ phí và những khoản ngân sách phát sinh, các khoản thu về nhượng bán tài sản…
  • Kế toán các khoản chi ngân sách, phản ánh những khoản chi thường xuyên và không thường xuyên
  • Lập báo cáo tài chính và phân tích quyết toán của đơn vị

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về kế toán hành chính sự nghiệp, hy vong nó sẽ giúp bạn hiểu thêm một phần về lĩnh vực kế toán này.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!Trả lời