Tìm hiểu về dịch vụ kế toán tại TpHCM

Bạn đang là chủ một doanh nghiệp hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp, sôi động. Bạn hiểu rằng kế toán là bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp. Bạn thực sự lo lắng khi nhân viên kế toán của mình nghỉ việc đột xuất. Bạn không yên tâm khi giao sổ sách của mình cho một nhân viên kế toán mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng bạn lại không thể bỏ ra quá nhiều chi phí để tuyển dụng chuyên viên kế toán hoặc một nhân viên kế toán giàu kinh nghiệm? Giải pháp bạn cần đến lúc này là thuê ngoài dịch vụ kế toán tại TpHCM của một công ty có uy tín. Lời gợi ý không tồi dành cho bạn là Công ty Dịch vụ Kế toán 360 – nơi mọi doanh nghiệp có thể gửi gắm niềm tin.

Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng nhất trong một doanh nghiệp. Thông qua các báo cáo tài chính của bộ phận kế toán, chủ doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình doanh nghiệp, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh và đưa ra những giải pháp khắc phục. Không những vậy, bộ phận kế toán còn trực tiếp giúp doanh nghiệp thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ đối với đất nước. Ngoài việc sử dụng kế toán nội bộ, khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang lựa chọn thuê ngoài dịch vụ kế toán tại TpHCM hoặc tại các tỉnh thành khác vì tính kinh tế và hiệu quả cao hơn.

Lịch sử phát triển ngành kế toán tại Việt Nam gắn liền với quá trình lịch sử của đất nước. Nghề kế toán không chỉ là một nghề nghiệp độc lập mà còn lại một loại hình dịch vụ kinh doanh đang từng bước hội nhập với quốc tế và khu vực. Hiện nay, các doanh nghiệp có thể dễ dàng thuê ngoài dịch vụ kế toán tại TpHCM, Hà Nội hoặc các tỉnh thành phố trên khắp cả nước. Nhưng trước khi tìm hiểu dịch vụ kế toán là gì, bài viết sẽ đưa bạn dạo một vòng quá trình phát triển ngành kế toán tại Việt Nam.

1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI VIỆT NAM

Quá trình phát triển kế toán tại Việt Nam được chia thành 3 giai đoạn chính: trước năm 1990, từ năm 1991 đến 1994 và từ năm 1995 cho đến nay.

1.1. Giai đoạn trước năm 1990

Giai đoạn khởi đầu của kế toán Việt nam từ trước những năm 1960

Ở giai đoạn này, đất nước đang trải qua thời kỳ kháng chiến chống Pháp, các cơ sở kinh tế nhà nước chủ yếu là công xưởng, tổ chức kinh tế nhỏ ở hậu phương nên kế toán chủ yếu chỉ là việc ghi chép thu chi ngân sách rất sơ khai. Cho đến năm 1948, Bộ Tài chính ban hành Thể lệ thu chi và kế toán đại cương nước Việt Nam dân chủ cộng hòa theo Nghị định số 1535 và do Bộ trưởng Lê Văn Hiến ký duyệt.

Khi hòa bình lập lại, hoạt động kinh tế cùng với các yêu cầu quản lý mới đòi hỏi phải có hệ thống chế độ kế toán đầy đủ và đồng bộ hơn. Đáp ứng nhu cầu này, đến ngày 11/10/1956, Vụ Chế độ Kế toán được thành lập. Tiếp sau đó, vào năm 1957, hai chế độ kế toán cơ bản là Chế độ kế toán xí nghiệp – Chế độ kế toán kiến thiết cơ bản cũng được ban hành. Bộ máy kế toán và quản lý kế toán ở các ngành, cấp và cơ sở kinh tế lần lượt được hình thành và nắm giữ những vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế, tài chính doanh nghiệp.

dịch vụ kế toán tại TpHCM
Nghề kế toán đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế

Giai đoạn từ năm 1961 đến 1965

Bắt đầu từ năm 1961, nước ta bước vào quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Mục tiêu đề ra vào giai đoạn này là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, trong đó công tác hạch toán kế toán cũng được quan tâm đặc biệt.

Trong giai đoạn này, Vụ Chế độ Kế toán đã soạn thảo trình Nhà nước thông qua và ban hành Điều lệ tổ chức kế toán nhà nước. Điều lệ này là cơ sở xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và chế độ kế toán từ cấp Trung ương cho đến địa phương.

Giai đoạn cải tiến từ năm 1966 đến 1970

Đây là giai đoạn miền Bắc đất nước tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, miền Nam chống chiến tranh leo thang của đế quốc Mỹ. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia đến từ Liên Xô, miền Bắc cải tiến hệ thống kế toán theo hướng thống nhất kế toán, thống kê và thông tin theo nguyên tắc hạch toán kinh tế xã hội chủ nghĩa, dựa trên nền tảng hệ thống kế toán Liên Xô.

Giai đoạn thống nhất từ năm 1971 đến 1980

Vào giai đoạn này, chế độ kế toán ở Việt Nam bước vào thời kỳ ổn định nhất. Sau khi giải phóng miền Nam, chế độ kế toán cũng được áp dụng thống nhất cho các tỉnh miền Nam. Công cuộc cải tiến quản lý kinh tế và kế toán ở cơ sở cũng được tiếp tục thực hiện.

Giai đoạn đầu đổi mới kế toán theo cơ chế thị trường từ năm 1981 đến 1990

Thời kỳ này, điều kiện kinh tế và xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi lớn. Vào năm 1984, Hội nghị Kế toán trưởng toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức để xác định chiến lược đổi mới và phát triển công tác kế toán tại Việt Nam.

Từ năm 1988 – 1990, Nhà nước ta cũng ban hành thêm những quy định cơ bản về kế toán trong thời kỳ tiền đổi mới. Một số văn bản ban hành vào giai đoạn này vẫn còn hiệu lực cho đến nay. Ngày 01/6/1989 thành lập Câu lạc bộ Kế toán trưởng Xí nghiệp Quốc doanh. Đây là tổ chức tiền thân của 2 hội kế toán lớn hiện nay, đó là Câu lạc bộ Kế toán trưởng Toàn quốc cùng với Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

1.2. Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1994

Từ năm 1991 đến năm 1994, đất nước chuyển đổi tiền kinh tế bao cấp cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự xuất hiện của rất nhiều thành phần kinh tế mới đã tác động đến bản chất và đặc thù của nghề kế toán trong thời gian này.

Các kế toán viên cũng bắt đầu phải tìm hiểu và nghiên cứu thêm nhiều thuật ngữ mới trong lĩnh vực kế toán như lỗ, lãi, lợi nhuận…để áp dụng vào công việc hàng ngày vì trước đó họ chỉ làm việc trong thời bao cấp cũ. Trước đây những thuật ngữ này chỉ được biết đến trong lý thuyết hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa mà thôi.

1.3. Giai đoạn từ năm 1995 cho đến nay

Từ năm 1995 cho đến nay là thời kỳ hệ thống kế toán Việt Nam phát triển cao và hoàn thiện nhất. Hệ thống kế toán không còn bó hẹp trong phạm vi doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp như trước đây mà phát triển rộng rãi hơn. Kế toán được sử dụng trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…Các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM, và tại những tỉnh thành khác cũng bắt đầu phát triển.

Năm 1996, dưới sự trợ giúp của Liên minh Châu Âu, Hội kế toán Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về kế toán tại Việt Nam. Hội nghị có hơn 160 đại biểu tham gia từ các hiệp hội nghề nghiệp như Liên đoàn kế toán Đông Nam Á, Liên đoàn kế toán Châu Á – Thái Bình Dương, Hiệp hội kế toán Châu Âu, Liên đoàn kế toán thế giới IFAC cùng các hiệp hội nghề nghiệp ở nhiều quốc gia khác.

Nghề kiểm toán, kế toán của Việt Nam đã được bạn bè quốc tế thừa nhận thông qua những dấu mốc quan trọng sau:

 • Năm 1996, Hội kế toán Việt Nam (VAA) trở thành thành viên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC).
 • Hội kế toán Việt Nam trở thành thành viên của Liên đoàn kế toán các nước ASEAN (AFA). Đặc biệt, trong năm 2002 – 2003, VAA là Phó chủ tịch và năm 2004 – 2005, VAA là Chủ tịch AFA.

Đi kèm với sự ra đời chế độ kế toán áp dụng cho từng lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế, hệ thống kế toán cũng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình thông qua những khía cạnh sau đây:

 • Kế toán lĩnh vực kinh doanh: chế độ kế toán được áp dụng dựa trên cơ sở các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán quốc tế, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
 • Kế toán lĩnh vực Nhà nước: chế độ kế toán được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật quản lý ngân sách Nhà nước. Bắt đầu từ năm 2004, hệ thống chuẩn mực kế toán công bắt đầu được nghiên cứu và soạn thảo.
 • Kế toán lĩnh vực Kinh doanh tiền tệ, thị trường chứng khoán: chế độ kế toán đã được xây dựng và đáp ứng yêu cầu quản lý của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật các tổ chức tín dụng và quản lý thị trường chứng khoán.

Cũng bắt đầu từ năm 1996, bằng sự giúp đỡ của Liên minh Châu Âu (EU) và Ngân hàng thế giới, Việt Nam đa tập trung nghiên cứu, tiếp cận với các chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế. Từ đó đến nay, chúng ta đã và đang xúc tiến soạn thảo, công bố hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam. Đặc biệt, sau 5 năm nghiên cứu, Luật kế toán Việt Nam đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua.

2. NHỮNG VĂN BẢN LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGHÀNH KẾ TOÁN

Ở phần đầu của bài viết, các bạn đã tìm hiểu sơ lược về quá trình phát triển ngành kế toán tại Việt Nam thông qua các giai đoạn khác nhau. Như vậy, kế toán Việt Nam hiện nay đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, thậm chí, kế toán không chỉ là công việc đơn thuần mà trở thành một nghành nghề kinh doanh riêng với các dịch vụ kế toán tại TpHCM, Hà Nội và tại các tỉnh thành phố khác đang nở rộ. Khi hoạt động trong ngành này, kế toán viên phải nắm được rất nhiều các văn bản luật có liên quan. Để giúp bạn hiểu rõ hơn, sau đây là danh sách tổng hợp và phân loại một số văn bản luật liên quan đến ngành kế toán.

2.1. Luật quản lý thuế

 • Luật số 78/2006/QH11 vào ngày 29/11/2006
 • Luật số 21/2012/QH13 vào ngày 20/11/2012 (đây là bản hợp nhất với luật số 78)
 • Nghị định 83/2013/NĐ-CP vào ngày 22/07/2013
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC vào ngày 06/11/2013
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC vào ngày 25/08/2014, có hiệu lực từ ngày 01/09/2014
 • Nghị định 91/2014/NĐ-CP có sửa đổi bổ sung thêm một số điều tại các nội dung quy định về thuế
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC vào ngày 10/10/2015, có hiệu từ ngày 15/11/2014
 • Luật số 71/2014/TT-BTC vào ngày 26/11/2014
 • Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết ở luật 71
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC đưa ra hướng dẫn thi hành nghị định 12.2015 ngày 27/02/2015
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC co hiệu lực từ ngày 20/07/2015
 • Luật 106/2016 là luật sửa đổi về Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế 2016
 • Nghị định 100/2016/NĐ-CP đưa ra hướng dẫn luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật quản lý thuế sửa đổi.
 • Thông tư 95/2016/TT-BTC đưa ra hướng dẫn về việc đăng ký thuế, có hiệu lực từ ngày 12/08/2016

2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 • Luật số 14/2008/QH12 vào ngày 03/06/2008
 • Luật số 32/2013/QH13 vào ngày 19/06/2013 (là bản hợp nhất với luật số 14)
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP vào ngày 26/12/2013, riêng với điều khoản thuế suất thuế TNDN 20% thì áp dụng từ ngày 01/01/2016
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC vào ngày 18/06/2014 hướng dẫn Nghị định 218
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC vào ngày 22/06/2015 đưa ra hướng dẫn chi tiết về thuế TNDN ở Nghị định số 12/2015 NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 06/08/2015
 • Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC được ban hành vào ngày 14/09/2015

2.3. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 • Luật số 13/2008/QH12 vào ngày 03/06/2008
 • Luật số 31/2013/QH12 vào ngày 19/06/2013 (là bản hợp nhất với luật số 13)
 • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP vào ngày 31/12/2013 đưa ra hướng dẫn Luật thuế GTGT
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC vào ngày 31/12/2013
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP vào ngày 12/02/2015
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/07/2015
 • Thông tư 16/VBHN-BTC là sự hợp nhất 4 thông tư 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC và 26/2015/TT-BTC
 • Thông tư 193/2015/TT-BTC là bản sửa đổi thông tư 219/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT, có hiệu lực từ ngày 10/01/2016
 • Thông tư 99/2016/TT-BTC đưa ra hướng dẫn về việc quản lý hoàn thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 13/08/2016
 • Công văn 3593/TCT-KK vào ngày 11/08/2016 nhằm triển khai và giới thiệu các nội dung mới của thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về việc quản lý thuế GTGT

2.4. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 • Luật số 04/2007/QH12 vào ngày 21/11/2007
 • Luật số 26/2012/QH13 vào ngày 22/11/2012 (là bản hợp nhất với luật số 04)
 • Nghị định số 65/2013/NĐ-CP vào ngày 27/06/2013
 • Thông tư 84/2008/TT-BTC vào ngày 30/09/2008 để hướng dẫn Nghị định 65
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC vào ngày 15/08/2013
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP vào ngày 12/02/2015
 • Thông tư 92/2015/TT-BTC
 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC được ban hành vào ngày 05/02/2015

2.5. Thuế môn bài

 • Thông tư 113/2002/TT-BTC vào ngày 16/12/2002
 • Thông tư 96/2002/TT-BTC vào ngày 24/10/2002

2.6. Xử phạt vi phạm hành chính – hóa đơn

 • Thông tư 17/VBHN-BTC là bản hợp nhất 3 thông tư về hóa đơn là TT39/2014/TT-BTC, TT119/2014/TT-BTC và TT26/2015/TT-BTC
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC đưa ra hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP với các quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC là bản sửa đổi của 7 thông tư khác với các cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế.
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC đưa ra hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, là bản sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Nghị định số 129/2013/NĐ-CP vào ngày 16/10/2013 về thuế và cưỡng chế
 • Thông tư số 215/2013/TT-BTC vào ngày 31/12/2013 về cưỡng chế
 • Thông tư 166/2013/TT-BTC vào ngày 15/11/2013 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Nghị định số 109/2013/NĐ-CP vào ngày 26/09/2013 quy định về giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 • Thông tư số 10/2014/TT-BTC vào ngày 17/01/2014 quy định về hóa đơn
 • Nghị định số 105/2013/NĐ-CP vào ngày 16/09/2013 quy định về kế toán, kiểm toán độc lập
 • Nghị định số 49/2016/NĐ-CP vào ngày 27/05/2016 của Chính phủ đưa ra các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá cả, phí, lệ phí, hóa đơn và có sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC vào ngày 17/01/2014 có đưa ra hướng dẫn về xử phạt hóa đơn. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2016.

Ngoài những luật đã nêu ở trên, khi hoạt động trong ngành kế toán cũng như cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM, Hà Nội hoặc những khu vực tỉnh thành khác, bạn còn phải tham khảo các loại văn bản khác, cụ thể là:

 • Thuế nhà thầu,
 • Thuế xuất nhập khẩu,
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt,
 • Văn bản hải quan,
 • Văn bản quy định về giao dịch điện tử, h
 • Quy định hoàn thuế,
 • Luật lao động và bảo hiểm xã hội,
 • Luật kế toán,
 • Văn bản về chế độ kế toán,
 • Văn bản chuẩn mực kế toán,
 • Luật công đoàn
 • Luật doanh nghiệp
 • Các vấn đề khác về kế toán và thuế
 • Quy định giao dịch tiền mặt

3. TÌM HIỂU VỀ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Khi nhắc đến kế toán, nhiều người thường nghĩ ngay đến bộ phận kế toán trong một doanh nghiệp, công ty hay tổ chức. Tuy nhiên, khi nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, kế toán không chỉ là một nghề mà còn trở thành một lĩnh vực kinh doanh riêng với các dịch vụ kế toán tại TpHCM hoặc tại các tỉnh thành phố lớn trên cả nước. Vậy dịch vụ kế toán là gì?

Dịch vụ kế toán là một loại hoạt động dịch vụ và dịch vụ đó tương đương với bộ phận kế toán trong doanh nghiệp. Tại Việt Nam, hoạt động này bắt đầu phát triển rất mạnh mẽ và các đơn vị cung cấp dịch vụ này phải có sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước.

Dịch vụ kế toán là một loại hình dịch vụ vừa mang tính pháp lý vừa là quá trình tác nghiệp kỹ thuật. Dịch vụ đòi hỏi tuân thủ theo những yếu tố kỹ thuật của nghiệp vụ kế toán và yếu tố pháp lý với việc dựa trên các văn bản pháp luật hoặc các cơ sở pháp lý. Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán đóng vai trò là bên thứ ba vừa phải làm hài lòng khách hàng và đồng thời không được vi phạm những tiêu chuẩn dịch vụ dựa trên ‘cơ sở pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định’. Thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM cũng như tại các khu vực tỉnh thành khác khá phức tạp. Đơn vị làm dịch vụ nói chung cũng như người làm dịch vụ nói riêng bắt buộc phải có ‘chứng chỉ hành nghề kế toán’ hoặc ‘chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm các thủ tục về thuế’ hoặc cả hai. Lý do vì người có chứng chỉ hành nghề thuế chỉ được làm dịch vụ khai thuế hoặc đại lý thuế nhưng không được hành nghề kế toán và ngược lại; người có chứng chỉ hành nghề kế toán cũng chỉ được làm dịch vụ kế toán và dịch vụ khai thuế chứ không được làm đại lý thuế.

Một số quy định về điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán là: phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán và có ít nhất khoảng 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán/Chứng chỉ kiểm toán viên được cấp bởi Bộ Tài chính. Riêng Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên hoặc Chứng chỉ hành nghề kế toán.

Quá trình thực hiện dịch vụ kế toán tại TpHCM hoặc tại các tỉnh thành phố khác trên cả nước bao gồm nhiều bước sau đây:

 • Tiến hành đăng ký thuế cho doanh nghiệp
 • Tổ chức quá trình ghi chép kế toán cho doanh nghiệp
 • Lập báo cáo theo các quy định của luật thuế có liên quan: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và một số loại thuế khác nếu doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến loại thuế đó.
 • Đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến bảo hiểm xã hội, đăng ký lao động mang tính bắt buộc. Thực hiện đúng theo Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội đã quy định.
 • Tuân thủ các chế độ báo cáo sổ sách kế toán theo quy định.

Các loại dịch vụ kế toán được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp là:

 • Làm kế toán
 • Làm kế toán trưởng
 • Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán
 • Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, tiến hành cập nhật kiến thức kế toán
 • Đưa ra sự tư vấn tài chính
 • Tiến hành kê khai thuế
 • Cung cấp các loại dịch vụ khác về kế toán theo như quy định của pháp luật
dịch vụ kế toán tại TpHCM
Dịch vụ kế toán ra đời do sự phát triển của nền kinh tế

4. DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN THUÊ NGOÀI DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI TPHCM KHI NÀO?

Lựa chọn thuê ngoài dịch vụ kế toán tại TpHCM và nhiều tỉnh thành khác đang được rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn khi nền kinh tế phát triển như hiện nay. Dịch vụ kế toán giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn và đem lại lợi ích tối đa.

4.1. Những trường hợp doanh nghiệp nên chọn thuê dịch vụ kế toán tại TpHCM

Công việc kế toán đóng một vai trò rất quan trọng mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hoạt động kế toán vừa phải thực hiện các thủ tục và báo cáo theo quy định của pháp luật, vừa phải cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh và giải pháp phát triển. Vì vậy, công việc kế toán không thể xem nhẹ trong doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nên tiến hành thuê dịch vụ kế toán tại TpHCM trong những trường hợp sau đây:

 • Chủ doanh nghiệp không yên tâm về hoạt động của bộ phận kế toán vì nhân viên kế toán còn thiếu kinh nghiệm, nghiệp vụ kế toán còn yếu, việc khai báo thuế, lập báo cáo tài chính cũng như quyết toán thuế chưa đáp ứng được yêu cầu. Lúc này, thuê ngoài dịch vụ kế toán sẽ giúp doanh nghiệp khắc phục được yếu điểm này.
 • Doanh nghiệp ở quy mô vừa và nhỏ muốn tiết kiệm chi phí không cần phải tuyển dụng nhân viên kế toán hoặc kế toán trưởng thì thuê ngoài dịch vụ kế toán là một giải pháp phù hợp.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang có kế hoạch, dự định tiến hành kinh doanh tại Việt Nam nhưng chưa hiểu được tường tận các quy định về thuế và kế toán tại Việt Nam. Để giải quyết điều này, doanh nghiệp cần thuê dịch vụ kế toán ở bên ngoài bởi các đơn vị cung cấp uy tín, chuyên nghiệp.
 • Doanh nghiệp mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, kế toán trưởng hoặc một bộ phận phụ trách mảng này trong doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp cũng chưa có kinh nghiệm trong việc tuyển dụng nhân viên kế toán. Các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM sẽ hỗ trợ chủ doanh nghiệp thực hiện công việc này.
 • Chủ doanh nghiệp muốn kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc của bộ phận kế toán nói chung và nhân viên kế toán nói riêng nhưng không am hiểu nhiều về lĩnh vực kế toán cũng như các quy định về thuế. Ngoài ra, chủ doanh nghiệp còn muốn tiến hành kiểm tra xem kế toán trưởng trong doanh nghiệp có thực hiện các thủ tục về thuế, kế toán đúng như quy định hay không? Việc thuê ngoài dịch vụ kế toán có thể giúp chủ doanh nghiệp kiểm tra và soát xét hoạt động kế toán trong doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp muốn thuê một công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, được thành lập và hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, nhân viên kế toán có chứng chỉ hành nghề thực hiện toàn bộ công việc kế toán trong doanh nghiệp của mình.

4.2. So sánh việc thuê ngoài dịch vụ kế toán và sử dụng bộ phận kế toán trong doanh nghiệp

Khi quyết định tuyển dụng nhân viên kế toán tại doanh nghiệp hoặc phải chọn thuê dịch vụ kế toán tại TpHCM, cũng như tại các tỉnh thành khác phụ thuộc vào việc so sánh lợi ích của 2 phương án này.

Thứ nhất, đối với phương án tuyển dụng nhân viên kế toán tại doanh nghiệp

Ưu điểm của phương án này là nhân viên kế toán thường xuyên có mặt tại doanh nghiệp, và nhân viên này cũng có thể thực hiện nhiều công việc khác ngoài công việc kế toán chính của mình.

Nhược điểm của phương án tuyển dụng nhân viên kế toán tại doanh nghiệp là:

 • Nhân viên kế toán có thể nghỉ việc bất ngờ vì tâm lý của người lao động là thường tìm công việc tại những tổ chức, doanh nghiệp khác có thu nhập cao hơn. Tình trạng thay đổi nhân sự thường xuyên sẽ khiến chủ doanh nghiệp lo lắng, ảnh hưởng đến hoạt động kế toán của cả bộ phận cũng như tác động xấu đến các hoạt động khác trong doanh nghiệp.
 • Nhân viên kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm thực hiện các nghiệp vụ kế toán, không cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến chế độ kế toán, thuế và luật kinh doanh. Điều này sẽ dẫn đến các sai sót và vi phạm trong các báo cáo của doanh nghiệp mà mất thời gian phải làm lại báo cáo và tăng chi phí thuế.
 • Công việc kế toán trong doanh nghiệp không có nhân viên có đủ trình độ để kiểm soát, giám sát nên có thể dẫn đến một số sai sót nghiêm trọng, thậm chí có thể bị suất toán chi phí trong doanh nghiệp.
 • Chi phí tiền lương dành cho nhân sự kế toán có đủ trình độ và kinh nghiệm để thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toán thường rất cao, cao gấp nhiều lần so với việc thuê dịch vụ kế toán tại TpHCM.

Thứ hai, đối với phương án thuê ngoài dịch vụ kế toán tại TpHCM

Ưu điểm của phương án này có thể liệt kê ra như sau:

 • Chi phí của việc thuê ngoài dịch vụ kế toán luôn thấp hơn việc tuyển dụng nhân viên kế toán sở hữu trình độ tương đương, có thể đảm nhận được hết các công việc kế toán trong doanh nghiệp.
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán còn đưa ra những lời tư vấn chính xác, cập nhật kịp thời mọi quy định về phát luật, các chế độ kế toán cũng như các quy định về thuế nhằm mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng của mình.
 • Nhân sự tại các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, uy tín thường có bằng cấp đầy đủ, trình độ và năng lực cao. Mọi hoạt động kế toán trong doanh nghiệp đều được thực hiện theo một quy trình khoa học, được giám sát và kiểm soát trong mọi trường hợp.

Phương án này vẫn tồn tại một số nhược điểm như nhân viên kế toán sẽ không có mặt thường xuyên tại doanh nghiệp cũng như nhân viên này không thể cùng một lúc làm nhiều việc hành chính khác giống như nhân viên được tuyển dụng. Tuy nhiên, dễ thấy rằng những ưu điểm của việc thuê dịch vụ kế toán hoàn toàn có thể bù đắp được nhược điểm của phương án này.

4.3. Một số lợi ích khi lựa chọn thuê dịch vụ kế toán tại TpHCM

Sau khi so sánh phương án tuyển dụng nhân viên kế toán trong doanh nghiệp và việc chọn thuê dịch vụ kế toán tại TpHCM, chúng ta có thể thấy rằng phương án thuê ngoài có nhiều ưu điểm hơn. Rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chọn thuê dịch vụ kế toán để giải quyết các vấn đề tài chính thay thế cho việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên kế toán. Lựa chọn được địa chỉ cung cấp dịch vụ kế toán uy tín sẽ giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt được cụ thể tình hình tài chính của doanh nghiệp. Qua đó tìm được nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp khắc phục vấn đề tốt hơn.

Trong phần này, bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những lợi ích vượt trội của việc sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài.

Thứ nhất, tiết kiệm một khoản chi phí lớn cho doanh nghiệp

Trước tiên, chúng ta có thể thực hiện một phép tính đơn giản như sau:

 • Mức lương của kế toán hiện nay dao động khoảng 4 – 8 triệu VNĐ/tháng. Như vậy, doanh nghiệp sẽ phải chi trả khoảng 48 – 96 triệu VNĐ/năm cho bộ phận kế toán trong doanh nghiệp của mình.
 • Các chi phí có liên quan khác: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thưởng, chi phí đào tạo
 • Lưu ý: số lượng nhân viên càng nhiều thì chi phí phải chi trả sẽ càng lớn.

Trong khi đó, chi phí thuê dịch vụ kế toán bên ngoài chỉ khoảng chưa đến 1/3 khoản chi phí đã liệt kê ở trên vì không phải chi trả các khoản chi phí như phí đào tạo, bảo hiểm xã hội…Như vậy, nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói thì có thể tiết kiệm đến 60% chi phí.

Thứ hai, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý doanh nghiệp

Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn nắm rõ các kiến thức quản lý cũng như kinh doanh nhưng các thông tin, kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ kế toán lại không phải là sở trường. Do vậy, bạn gặp khó khăn trong việc quản lý nhân viên kế toán và nghe nhân viên giải trình. Điều này dẫn đến thời gian ký duyệt và xử lý chứng từ tốn nhiều thời gian hơn.

Bên cạnh đó, nếu bạn không kiểm soát tốt, chưa biết cách kiểm tra các báo cáo cũng như năng suất làm việc của nhân viên kế toán thì có thể dẫn đến nhiều kẽ hở, gây thất thoát cho doanh nghiệp. Trong khi đó, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM thường sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, có thể hoàn thành yêu cầu của doanh nghiệp một cách tốt nhất. Hơn nữa, doanh nghiệp của bạn và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán là 2 chủ thể riêng biệt và không hề vi phạm về lợi ích nên sẽ không tồn tại việc gian lận, giúp hạn chế được tối đa rủi ro cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khi tuyển dụng nhân viên kế toán trong doanh nghiệp, bạn còn phải chi trả thêm các chi phí quản lý phân bổ cho nhân viên như chi phí cơ sở vật chất ví dụ bàn ghế, máy tính, máy in; tiền điện nước, tiền thuê nhà, khấu hao…Và đối với một doanh nghiệp thông thường thì khoản chi phí quản lý phân bổ này thường lớn gấp 3 đến 4 lần chi phí lương cho nhân viên. Khi thuê ngoài dịch vụ kế toán, doanh nghiệp hoàn toàn không phải chi trả các khoản chi phí này.

Thứ ba, tăng tính an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp

Thuê ngoài dịch vụ kế toán tại TpHCM sẽ hạn chế được tình trạng nhân viên bộ phận kế toán nghỉ đột xuất khiến chủ doanh nghiệp gặp rắc rối khi thu thập các dữ liệu để xử lý hoặc việc tuyển dụng nhân viên mới vào làm gây mất thêm thời gian đào tạo và làm quen công việc. Hơn nữa, hồ sơ và các chứng từ của doanh nghiệp sẽ luôn được lưu trữ và thực hiện đúng như quy trình. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể quyết định tạm ngừng sử dụng dịch vụ nhưng vẫn nhận được đầy đủ các hồ sơ kế toán cần thiết.

Một ưu điểm khác của việc thuê ngoài dịch vụ kế toán là chất lượng của nhân viên kế toán thường tốt hơn hẳn so với nhân viên kế toán nội bộ trong doanh nghiệp. Một thực tế thường thấy trong các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ là nhân viên kế toán không đủ kinh nghiệp, kỹ năng hoàn thành toàn bộ công tác kế toán. Khi bộ phận kế toán không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, một hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng và bị đình trệ. Để hạn chế tối đa rủi ro này, việc thuê dịch vụ kế toán là điều nên làm.

Thứ tư, giúp doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục đúng theo quy định

Bằng kinh nghiệm của mình, các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp luôn đảm bảo hoàn thiện các báo cáo hoặc các chứng từ cần thiết đúng theo luật định, đúng thời gian. Từ đó, doanh nghiệp có thể nộp các văn bản cần thiết cho cơ quan có thẩm quyền mà không phải lo lắng về việc nộp chậm, làm sai báo cáo gây mất thời gian xử lý và tốn thêm chi phí giải quyết.

Thứ năm, doanh nghiệp luôn được cập nhật, cảnh báo và tư vấn các chính sách mới có liên quan

Bên cạnh việc hoàn thành đúng thời hạn và đúng luật các bản báo cáo cho doanh nghiệp, các địa chỉ cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM hoặc tại các tỉnh thành khác uy tín, chuyên nghiệp còn có thể đưa ra những lời tư vấn, cập nhật các chính sách mới cho doanh nghiệp để hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trong quá tình thực hiện.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán, doanh nghiệp không phải lo lắng về vấn đề rò rỉ thông tin, bí mật kinh doanh vì điều này đã được quy định rõ ràng trong hợp đồng của 2 bên cũng như các chế tài theo quy định của Hiệp hội nghề nghiệp Việt Nam. Nếu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán làm lộ thông tin của doanh nghiệp, đơn vị này sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại theo những những điều khoản đã được quy định trong hợp đồng.

Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng chi phí thuê ngoài dịch vụ kế toán tại TpHCM để thực hiện các công việc kế toán sẽ thấp hơn chi phí duy trì đội ngũ nhân viên nội bộ. Thêm nữa, chất lượng công việc vẫn đảm bảo, thậm chí hiệu quả đem lại còn tốt hơn thì không có lý do gì khiến doanh nghiệp không lựa chọn giải pháp thuê ngoài. Điều này đúng với mọi lĩnh vực và không chỉ giới hạn ở bộ phận kế toán doanh nghiệp.

5. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN ĐỊA CHỈ CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI TPHCM CÓ UY TÍN, CHẤT LƯỢNG

Việc lựa chọn một địa chỉ cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM có uy tín và chất lượng tốt không phải là chuyện đơn giản. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều công ty, doanh nghiệp, tổ chức và thậm chí là cá nhân nhận làm dịch vụ kế toán. Nhưng thực tế cho thấy rất nhiều những công ty, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân này chưa đủ điều kiện để hành nghề kế toán. Nếu chẳng may lựa chọn phải những địa chỉ cung cấp dịch vụ kế toán không đúng quy định của pháp luật, chất lượng dịch vụ không đảm bảo thì hậu quả sẽ rất lớn. Doanh nghiệp có thể bị phạt vì vi phạm quy định của luật kế toán. Không những vậy, hoạt động trong doanh nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng nếu chủ doanh nghiệp sử dụng các báo cáo tài chính của đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán là công cụ để điều chỉnh hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ kế toán và dịch vụ thực hiện thủ tục về thuế là những loại hình dịch vụ kinh doanh có điều kiện, đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ tài chính, Tổng cục thuế cũng như Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam. Theo luật Kế toán 2003 có quy định rằng: hành nghề kế toán là hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán của một doanh nghiệp hoặc cá nhân có đủ tiêu chuẩn và các điều kiện thực hiện dịch vụ kế toán. Công ty dịch vụ kế toán là tổ chức đứng ra nhận làm một số hoặc toàn bộ các công việc thuộc bộ phận kế toán của doanh nghiệp theo một thỏa thuận về nguyên tắc và hợp đồng làm việc mà không phải chịu sự quản lý cũng như không thuộc hệ thống nhân sự tại doanh nghiệp đó.

Để thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán phải đáp ứng được một số quy định dựa trên Luật doanh nghiệp, Luật kế toán và một số văn bản hướng dẫn có liên quan. Ví dụ như khi thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ Kiểm toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán, đặc biệt chức vụ giám đốc doanh nghiệp dịch vụ kế toán bắt buộc phải có chứng chỉ Kiểm toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán. Điều này cũng đã được nêu ở phần 2 của bài viết này.

Cụ thể hơn, theo Quy định trong Luật kế toán, Nghị định 129/2004/NĐ-CP vào ngày 31/5/2004 của Chính phủ đã đưa ra những Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều trong Luật kế toán, trong Thông tư số 72 /2007/TT-BTC vào ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Bộ tài chính về việc đăng ký hành nghề kế toán đã nêu rõ những quy định về điều kiện hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán như sau:

Thứ nhất, đối với công ty dịch vụ kế toán

 • Về hình thức và cơ cấu tổ chức thì công ty dịch vụ kế toán có thể thành lập dưới các hình thức như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân.
 • Về chứng chỉ hành nghề và điều kiện nhân sự trong công ty dịch vụ kế toán: công ty phải đảm bảo những yếu tố sau đây:
  • Đã có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Trong công ty có ít nhất 2 người sở hữu Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Chứng chỉ hành nghề kế toán được cấp bởi Bộ Tài chính, trong đó đối với chức vụ Giám đốc doanh nghiệp bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc là Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.

Hơn nữa, hàng năm công ty dịch vụ kế toán cũng phải thực hiện đăng ký hành nghề với Hội kế toán, Kiểm toán hành nghề Việt Nam. Và chỉ những người đã được chứng nhận cập nhật kiến thức đầy đủ (40 giờ/năm) mới được phép xác nhận đủ điều kiện hành nghề kế toán.

Một lưu ý khác là tại một thời điểm nhất định, người hành nghề kế toán trong các công ty dịch vụ kế toán tại TpHCM và tại các tỉnh thành khác trên cả nước chỉ được đăng ký hành nghề tại một công ty dịch vụ kế toán hoặc một công ty kiểm toán hoặc đăng ký hành nghề cá nhân.

 • Về ngành nghề kinh doanh: khi đã đáp ứng đủ các điều kiện trên, công ty dịch vụ kế toán sẽ được thực hiện và cung cấp ra thị trường các dịch vụ kế toán sau đây:
  • Làm kế toán
  • Làm kế toán trưởng
  • Cung cấp và tư vấn áp dụng công nghệ thông tin về kế toán
  • Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị kế toán
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, tiến hành cập nhật kiến thức kế toán
  • Đưa ra sự tư vấn tài chính
  • Tiến hành kê khai thuế
  • Cung cấp các loại dịch vụ khác về kế toán theo như quy định của pháp luật

Thứ hai, đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán

Đối với các cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán nói chung cũng như dịch vụ kế toán tại TpHCM nói riêng thì phải có lý lịch rõ ràng, trung thực, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, không thuộc đối tượng không được làm kế toán dựa theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 tại Điều 51 Luật kế toán.

Ngoài ra, các cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán còn phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu sau đây:

 • Đã được Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên
 • Có văn phòng và địa chỉ giao dịch cụ thể, rõ ràng
 • Đã có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán
 • Riêng đối với người nước ngoài muốn đăng ký hành nghề kế toán cá nhân tại Việt Nam thì phải đáp ứng thêm điều kiện được phép cư trú tại Việt Nam trong khoảng thời gian 1 năm trở lên. Ngoại trừ trường hợp có quy định khác trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia ký kết hoặc gia nhập có liên quan và có quy định về vấn đề này.

Thứ ba, đối với các doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài

Theo như Quy định tại Điều 43 của Nghị định 129/2004/NĐ-CP vào ngày 31/5/2004, Chính phủ đã Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh. Quy định này yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuê ngoài như làm kế toán, làm kế toán trưởng, kê khai thuế… chỉ được phép ký hợp đồng dịch vụ kế toán với các doanh nghiệp, công ty dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế được thành lập cũng như hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nếu không đáp ứng điều kiện này, doanh nghiệp có thể bị phạt theo quy định.

Trước khi tiến hành lựa chọn cũng như đi đến quyết định ký kết hợp đồng với một doanh nghiệp, công ty hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM, doanh nghiệp nên yêu cầu bên cung cấp đưa ra đầy đủ các văn bản, tài liệu chứng minh rằng họ hoạt động đúng quy định của pháp luật. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp không bị phạt mà còn hạn chế được tối đa rủi ro cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ.

6. MỘT SỐ LƯU Ý KHI THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI TPHCM

Việc thuê ngoài dịch vụ kế toán tại TpHCM cũng như trên khắp các tỉnh thành phố khác trên cả nước đang trở thành xu hướng lựa chọn của đa số các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Như đã tìm hiểu ở phần trên của bài viết, phương án thuê dịch vụ kế toán mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp về lâu dài. Kế toán là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng không phải chủ doanh nghiệp nào cũng nhận thức đúng đắn về vai trò này của kế toán. Phần lớn họ đều nghĩ rằng chỉ cần thuê người ‘biết cách khai thuế’ là xong. Quan niệm này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, để tránh rủi ro cho doanh nghiệp cũng như hạn chế những mâu thuẫn có thể phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ kế toán tại TpHCM, doanh nghiệp cần lưu ý đến những vấn đề sau đây:

6.1. Nhận diện loại hợp đồng dịch vụ kế toán mà doanh nghiệp lựa chọn

Khi sử dụng dịch vụ kế toán tại TpHCM hoặc tại các tỉnh thành phố khác, doanh nghiệp có thể 3 lựa chọn một số loại hình hợp đồng dịch vụ như sau:

Thứ nhất, dịch vụ kế toán trọn gói. Dịch vụ kế toán trọn gói có thể hiểu là đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện toàn bộ mọi nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp. Đơn vị này sẽ bao trọn gói cả quá trình với các nghiệp vụ sau đây:

 • Phát hành hóa đơn
 • Giao dịch hành chính thuế
 • Tiến hành lập các báo cáo tài chính
 • Kê khai báo cáo thuế
 • Ghi nhận sổ sách kế toán thuế
 • Biên tập hóa đơn chứng từ
 • Tiến hành lập báo cáo quyết toán thuế. Báo cáo này bao gồm thuế thu doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng
 • Tiến hành kiện toàn hoàn thiện các hồ sơ chứng từ có liên quan để bảo vệ số liệu về doanh thu, thu nhập và chi phí được trừ đã ghi nhận trong năm.
 • Chịu trách nhiệm giải tình số liệu kế toán thuế khi có quyết định của thanh tra thuế. Và rất nhiều nghiệp vụ, công việc khác.

Thứ hai, dịch vụ kế toán soát xét. Loại hợp đồng này được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp có thể tự mình bố trí nhân sự đảm nhận trách nhiệm các nhiệm vụ sau:

 • Biên tập hồ sơ
 • Thực hiện các giao dịch hành chính thuế
 • Tiến hành kê khai các báo cáo thuế
 • Ghi nhận sổ sách kế toán thuế

Còn đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành soát xét, đánh giá lại sự hợp lệ, hợp lý tính trung thực của các báo cáo này cũng như các hồ sơ, chứng từ khác theo định kỳ đã được thỏa thuận cụ thể (định kỳ có thể là tháng, quý hoặc năm). Ngoài ra, loại hình hợp đồng này có thể bao gồm thêm hoặc không bao gồm việc tư vấn, định hướng tổ chức các công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp.

Thứ ba, dịch vụ quyết toán thuế cuối năm. Loại hợp đồng này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp có thể tự mình kê khai báo cáo thuế theo tháng hoặc quý nhưng vì một lý do nào đó mà cuối năm không thể thực hiện được, ví dụ do sự thay đổi nhân sự bất thường…Tình trạng này dẫn đến việc doanh nghiệp phải đi thuê dịch vụ kế toán tại TpHCM hoặc tại các tỉnh thành khác làm công tác quyết toán thuế 1 lần. Việc thuê loại hình dịch vụ này có 2 cách làm, đó là:

 • Cách 1: Đơn vị cung cấp dịch vụ nhận các số liệu kế toán tổng hợp, các tờ khai thuế trong năm đã được thực hiện để tiến hành lập báo cáo.
 • Cách 2: Đơn vị cung cấp dịch vụ phải ghi nhận lại toàn bộ số liệu phát sinh trong cả năm tài chính rồi mới tiến hành lập báo cáo quyết toán.

Ngoài 3 loại hợp đồng đã nêu trên, doanh nghiệp có thể lựa chọn các loại hợp đồng dịch vụ khác theo tùy vụ việc phát sinh như tư vấn thuế vụ việc, hoàn thuế giá trị gia tăng, gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế…

6.2. Những nội dung cần đàm phán trong hợp đồng thuê dịch vụ kế toán

Một khi đã quyết định lựa chọn hợp đồng dịch vụ kế toán tại TpHCM hoặc tại những tỉnh thành khác, doanh nghiệp cần yêu cầu bàn giao một bản danh sách công việc rõ ràng mà đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ làm thay cho mình. Bản danh sách công việc liệt kê càng chi tiết sẽ càng có lợi cho doanh nghiệp. Rất dễ hiểu vì bản danh sách này chính là yếu tố giúp hạn chế được những mâu thuẫn hoặc rắc rối có thể phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ kế toán. Sau đây là ví dụ liệt kê danh sách công việc để bạn tham khảo:

 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Tiến hành kê khai báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng hay quý
 • Tiến hành kê khai báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tháng hay quý
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Tạm tính nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Tiến hành giải trình hoặc phúc đáp với cơ quan thuế trong trường hợp có vụ việc hay giao dịch phát sinh
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế và tiến hành in sổ sách kế toán thuế
 • Tiến hành lập các báo cáo tài chính
 • Tư vấn, biên soạn cũng như hoàn thiện toàn bộ hồ sơ kế toán thuế (bao gồm tất cả các quy chế có liên quan theo như quy định của pháp luật)
 • Tiến hành lập các báo cáo quyết toán thuế cuối năm
 • Tiến hành giải trình số liệu thanh tra thuế – điều khoản này có thể kèm theo phụ phí tính ngoài giá phí của hợp đồng
 • Nộp các biểu mẫu theo quy định của BTC đã ban hành

Tùy thuộc vàng từng dạng thức hợp đồng mà trong hợp đồng phải có nội dung thỏa thuận sao cho phù hợp. Doanh nghiệp cần phải xác định rõ hình thức thuê dịch vụ kế toán tại TpHCM ở đây là ‘làm thay’, ‘tư vấn’ hay ‘rà soát hồ sơ’. Và điều đương nhiên là hợp đồng vẫn phải đảm bảo liệt kê đầy đủ các danh sách nội dung công việc, tương tự như đã nêu ở trên.

Chủ doanh nghiệp lưu ý rằng trong hợp đồng nên có thêm điều khoản: ‘đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán cần phải đảm bảo và chịu trách nhiệm bảo vệ thành công tối thiểu là 95% giá trị chi phí được trừ đã được ghi nhận và lập trong các báo cáo quyết toán thuế’.

Ngoài ra, trước khi doanh nghiệp bắt đầu sử dụng dịch vụ, chủ doanh nghiệp nên yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM phải đưa ra được bảng quy trình làm việc rõ ràng và minh bạch. Khi thực hiện các thủ tục giao nhận hồ sơ, doanh nghiệp cần phải yêu cầu có biên bản bàn giao hồ sơ đầy đủ, bao gồm có thông tin người giao – nhận các chứng từ cho những lần bàn giao hồ sơ, và danh sách chứng từ để thực hiện kê khai thuế, kế toán. Một lưu ý khác là doanh nghiệp chỉ nên giao các văn bản, chứng từ, hồ sơ ở dạng photo cho đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, tránh giao bản gốc để hạn chế rủi ro mất tài liệu, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.  

dịch vụ kế toán tại TpHCM
Sử dụng dịch vụ kế toán có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hiệu quả

Trong hợp đồng dịch vụ kế toán cũng nên nêu rõ trách nhiệm bên nào đi nộp các tờ khai hoặc báo cáo thuế vì thường thì bên nhận trách nhiệm đi nộp sẽ phải đảm nhận thêm trách nhiệm bảo quản và quản lý hạn sử dụng của chữ ký số. Doanh nghiệp phải yêu cầu đơn vị cung cấp đưa đầy đủ tên đăng nhập, mật khẩu của doanh nghiệp liên quan đến việc nộp tờ khai, nộp thuế điện tử và mã pin của chữ ký số.

Doanh nghiệp nên yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM báo cáo lại tình hình kế toán và các loại báo cáo đã được nộp hàng tháng, hàng quý cho mình với các chỉ tiêu như:

 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT) còn được khấu trừ hoặc phải nộp là bao nhiêu?
 • Tổng doanh thu/thu nhập chịu thuế như thế nào?
 • Tổng chi phí hợp lệ có thể ghi nhận là bao nhiêu?
 • Giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dự kiến trong kỳ là bao nhiêu?
 • Giải pháp cho kỳ tiếp theo như thế nào?

Đơn vị cung cấp dịch vụ phải cập nhật chính sách mới cũng với những lưu ý cần tránh trong quá trình làm việc cho doanh nghiệp được biết. Nếu có phát sinh quan trọng thì phải báo cáo lại ngay cho doanh nghiệp trước khi làm và chỉ được triển khai sau khi đã nhận được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp.  

Doanh nghiệp nên yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM in và bàn giao lại mọi hồ sơ, sổ sách kế toán cùng với các loại chứng từ khi kết thúc niên độ để doanh nghiệp lưu hồ sơ. Một lưu ý khác không thể quên là khi kết thúc hợp đồng thuê dịch vụ kế toán, doanh nghiệp phải yêu cầu đơn vị cung cấp chép toàn bộ file dữ liệu của doanh nghiệp về các sổ sách kế toán, các báo cáo thuế, báo cáo tài chính và quyết toán thuế trong khoảng thời gian đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thực hiện.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên thỏa thuận trước về việc đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán có bao trọn gói việc sử dụng phần mềm kế toán hay không? Nếu có thì nếu kết thúc hợp đồng trước hạn, bản quyền của phần mềm kế toán đó có được chuyển giao lại cho doanh nghiệp để doanh nghiệp sử dụng hoặc đưa cho đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán khác sử dụng hay không? Các dữ liệu còn dang dở có chuyển giao lại để doanh nghiệp tiếp tục công việc kế toán không?

Và điều cuối cùng, trong hợp đồng dịch vụ kế toán tại TpHCM, doanh nghiệp luôn phải ghi thêm điều khoản yêu cầu như sau: ‘khi cơ quan thuế thanh quyết toán, đơn vị cung cấp dịch vụ phải hoàn thành quyết toán, tiến hành giải trình với cơ quan thuế về tất cả các hồ sơ kế toán đã thực hiện và khi đó hợp đồng mới thực sự chấm dứt’. Điều khoản này rất quan trọng vì việc thanh quyết toán thường phát sinh sau từ 3 – 5 năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ và khoảng 1 – 2 năm đối với doanh nghiệp có doanh thu lớn. Do vậy, đơn vị kế toán chỉ làm tròn trách nhiệm của mình sau khi cơ quan thuế tiến hành thanh quyết toán với doanh nghiệp xong. Đối với những đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, điều khoản này luôn được đính kèm trong hợp đồng

6.3. Một số loại hồ sơ, giấy tờ doanh nghiệp cần yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM bàn giao lại

Sau khi đàm phán hợp đồng, doanh nghiệp cần yêu cầu bên cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM tiến hành bàn giao một số loại giấy tờ và thông tin nhất định. Trong phần ‘nội dung cần đàm phán trong hợp đồng’ ở trên chỉ nêu qua vài loại hồ sơ, giấy tờ mà thôi.  Ở phần này, bài viết sẽ liệt kê đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ cụ thể, đó là:

Thứ nhất, doanh nghiệp hãy yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán in toàn bộ kết quả nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho cả năm tài chính. Các báo cáo này đã được ký xác nhận (ký điện tử) của doanh nghiệp và Tổng cục thuế.

Thứ hai, doanh nghiệp hãy yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM xác nhận lại bằng văn bản hoặc email về các thông tin sau đây:

 • Thông tin về doanh thu,
 • Thông tin về giá vốn,
 • Thông tin về chi phí quản lý,
 • Thông tin về thuế phải nộp và thời hạn nộp.

Mặt khác, đơn vị cung cấp dịch vụ cũng cần phải đưa ra một bản kế hoạch nên làm gì trong năm tiếp theo để có thể tối ưu thuế phải nộp cho doanh nghiệp.

Thứ ba, doanh nghiệp hãy yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM lập báo cáo giải trình số liệu.

Thứ tư, doanh nghiệp hãy yêu cầu trong khoảng 15 ngày hoàn thành nộp quyết toán, đơn vị cung cấp dịch vụ phải in tất cả các loại chứng từ, hồ sơ kế toán thuế ghim kèm với các loại chứng từ gốc, đóng thành quyển gọn gàng và giao lại cho doanh nghiệp để ký, bảo quản.

Thứ năm, doanh nghiệp hãy yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tại TpHCM bàn giao kèm theo tài liệu in là một file excel tất cả các thông tin về sổ sách, bảng tính, bảng kê, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán để doanh nghiệp lưu trữ. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế được tối đa rủi ro mất số liệu và tránh trường hợp không thể giải trình khi có thanh tra thuế.

Có thể khẳng định rằng, kế toán là một trong những hoạt động quan trọng nhất trong một doanh nghiệp, từ doanh nghiệp mới thành lập cho đến những doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm. Buông lỏng hoạt động kế toán là một quan niệm sai lầm mà các chủ doanh nghiệp cần phải tránh. Việc triển khai hoạt động kế toán an toàn, hiệu quả với tư duy ‘tối ưu thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật’ cho Nhà nước là một việc làm đúng đắn và thông minh của các doanh nghiệp.

Khi nền kinh tế phát triển, sự minh bạch trong các báo cáo tài chính ngày càng được chú trọng. Không những vậy, các báo cáo tài chính này còn là công cụ giúp chủ doanh nghiệp có thể tìm được những điểm yếu còn tồn tại trong hoạt động, nguyên nhân của chúng và từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục, giúp doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn. Việc sử dụng dịch vụ kế toán tại TpHCM cũng như tại những khu vực tỉnh thành khác trên cả nước dần dần trở thành giải pháp mang tính kinh tế cho doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế của cả nước nói chung. Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã bước đầu hiểu được sự quan trọng của hoạt động kế toán cùng với xu hướng sử dụng dịch vụ kế toán trong các doanh nghiệp.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.Trả lời