Vai trò của kế toán doanh thu bán hàng

Doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng thì việc xác định kết quả bán hàng hay tổ chức công tác bán hàng có vai trò quan trọng kiểm soats sự thất thoát hàng hóa, có biện pháp xử lý thích hợp khi phát hiện những hàng hóa chậm luân chuyển nhằm thúc đẩy quá trình tuần hoàn vốn. Nắm bắt được mức độ hoàn chỉnh các số liệu mà kế toán bán hàng cung cấp cho doanh nghiệp, từ đó tìm những biện pháp thiếu sót mât cân đối giữa khâu mua hay dự trữ và khâu bán để có biện pháp khắc phục kịp thời. Vậy, vai trò của kế toán doanh thu bán hàng cụ thể là gì?

kế toán doanh thu bán hàng

Báo cáo đầy đủ doanh số bán hàng

Xác định kết quả bán hàng cung cấp từ các số liệu trên báo cáo tài chính của kế toán doanh thu bán hàng để nắm được tình hình kinh doanh cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó thực hiện chức năng quản lý kiểm soát vĩ mô nền kinh tế. Bên cạnh đó, nhà nước cũng có thể kiểm tra việc chấp hành về tài chính và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước.

Ngoài ra, các đối tác của doanh nghiệp sẽ biết được khả năng mua dữ và bán các mặt hàng của doanh nghiệp thông qua số liệu mà kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng để từ đó quyết định đầu tư cho vay vốn hoặc quan hệ làm ăn lâu dài với doanh nghiệp.

Nhiệm vụ của kế toán doanh thu bán hàng

Để quản lý tốt hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc thành phần nào hay loại hình nào đều phải sử dụng hàng loạt các công cụ khác nhau, trong đó vai trò của kế toán doanh thu bán hàng được coi là quan trọng nhất. Được sử dụng như một công cụ đắc lực không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp cũng như với sự quản lý vĩ mô của nhà nước, thế nên kế toán doanh thu bán hàng cần thực hiện việc ghi chép kịp thời và đầy đủ số lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ bán ra. Đồng thời tính toán đúng đắn giá trị của hàng tiêu thụ cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp cùng các khoản chi phí khác để xác định kết quả bán hàng.

kế toán doanh thu bán hàng

Cung cấp các thông tin, kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, phân phối các kết quả phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và quản lý doanh nghiệp đó chính là vai trò của kế toán doanh thu bán hàng. Công việc quan trọng của doanh nghiệp là công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng, số lượng và giá trị lượng hàng bán ra cùng với doanh thu, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để phát huy được hết vai trò của mình. Phải tổ chức công tác kế toán thật khoa học, hợp lý để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đồng thời các nhân viên kế toán phải nắm vững nội dung của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả. Tóm lại, để có một hệ thống bán hàng cũng như kiểm soát tình hình kinh doanh tốt đó chính là nhiệm vụ của ngành kế toán.Trả lời